Faktoring Nedir?

Faktoring, firmaların mal ve hizmet satışından doğmuş veya doğacak, faturaya dayalı alacaklarının faktoring şirketlerine devredilmesi yoluyla finansman, garanti veya tahsilat hizmetlerinin sağlandığı bir finansal üründür. Firmalar hem yurtiçi hem de yurtdışı alım ve satım işlemlerinde faktoringden yararlanılabilir.

Temel olarak faktoring işlemi,